South Explorer – ’t O-tje

Ingang

Zaterdag 20 juni en zondag 21 juni 2020

13.00 uur – 17.00 uur

Check southexplorer.nl for time schedule performances

Ervaar kunst, cultuur en live muziek. Vanaf Struitenweg 54 betreedt u de prachtige tuin en verlaat deze aan de achterzijde aan Bakkerstraat. Afstand houden is geen probleem en u ziet meteen het werk van kunstenaars die wonen en werken in Stichting ‘t O-tje. Met take away O-tje bar met lekkers, en een muzikale performance. De etalage van Attent is non-stop te bezichtigen. Deelnemende kunstenaars zijn Jitka Andrea, Marloes van Dijk, Helen Anna Flanagan , Elco Verschoof, Jacco Weener, live muziek door Gonçalo Almeida.

Gonçalo Almeida

Zaterdag & zondag, live muziek 15.00 uur

‘t O-tje presenteert twee concerten van dubbelbassist-componist Gonçalo Almeida, die tevens curator is van Sunday Solos Series in de Attent-projectruimte, een serie gewijd aan avontuurlijke experimentele en geïmproviseerde muziek.

In het Nieuwe Nu – Jitka Andréa

Ruimtelijk werk.

Gebruik makend van het nieuwe nu, de 1,5 meter afstand en de buitenruimte is er, speciaal voor dit weekend, een werk gecreëerd. Jitka Andréa werkt veelal met architectonische vormen en ruimtes.

www.jitka-andrea.kunstinzicht.nl

Marloes van Dijk

Mash-up – Helen Anna Flanagan

Drie geprinte glas panelen

Elco Verschoof

Tekeningen gemaakt in het Zuiderpark.

De castratie van Origenes – Jacco Weener

Schilderij

www.jaccoweener.nl

Speciaal voor deze editie worden er door Diana, een bewoonster uit Charlois, SOUTH EXPLORER mondkapjes gemaakt in de kleuren geel en grijs. Deze zijn te koop voor € 5 bij Stichting ’t O-tje en de locaties aangegeven met het icoontje. De opbrengst zal worden besteed aan de volgende SE editie. SPECIAAL ook omdat SOUTH EXPLORER onderdeel is van het tweejaarlijks kunstfestival CHARLOIS SPECIAAL. Check voor meer informatie over alle evenementen en projecten van dit kunstfestival: charloisspeciaal.nl

De meeste locaties zijn geopend op zaterdag en zondag van 13.00 tot 18.00 uur. Op vrijdagavond is er een concert in de Oude Kerk. Check de tijdtabel en de informatie per locatie in deze poster. Op de website www.southexplorer.nl of op de facebookpagina www.facebook.com/southexplorerrotterdam vind je uitgebreide en actuele informatie per locatie.

South Explorer – Foundation ’t O-tje

20 Saturday June and 21 June 2020

13.00 hr – 17.00 hr

southexplorer.nl

Jitka Andrea, Marloes van Dijk, Helen Anna Flanagan , Elco Verschoof, Jacco Weener, live muziek door Gonçalo Almeida.

Experience art, culture and live music at ‘t Otje. From Struitenweg 54 you enter the beautiful garden and exit the other side at Bakkerstraat. Keeping distance is no problem and you see the work of artists living and working in the ‘t O-tje Foundation. There is a take-away Otje bar with goodies, and musical performance. The window of Attent can be visited non-stop. Live music Gonçalo Almeida.

Gonçalo Almeida

Saturday & Sunday live Music 15.00 hr

Ootje  will present two concerts  by doublebassist composer Gonçalo Almeida, whom have been the curator of Sunday Solos Series at our  Attent project room, a series dedicated to adventurous experimental and improvised music. 

In the New Now – Jitka Andréa

Using the new now, using the 1,5 meter distance and the outdoor space, a work has been created  especially fort his weekend. Jitka Andréa often works with aerchitectural forms and spaces.

www.jitka-andrea.kunstinzicht.nl

Marloes van Dijk

Mash-up – Helen Anna Flanagan

Three screen-printed glass panels

Elco Verschoof

South Park  drawings

The castration of Origenes – Jacco Weener

Painting

www.jaccoweener.nl

Especially for this edition, Diana, a resident of Charlois, makes SOUTH EXPLORER masks in the colors yellow and gray. These are for sale for € 5 at Stichting ‘t O-tje and the locations indicated with the icon. The proceeds will be spent on the next SE edition. SPECIAL also because SOUTH EXPLORER is part of the biennial art festival CHARLOIS SPECIAL. Check for more information about all events and projects of this art festival: charloisspeciaal.nl

Most locations are open on Saturdays and Sundays from 1 PM to 6 PM. On Friday evening there is a concert in the Oude Kerk. Check the timetable and information per location in this poster. On the website www.southexplorer.nl or on the facebook page www.facebook.com/southexplorerrotterdam you will find extensive and current information per location.