Garden Days

Tuindagen

Iedere eerste zondag van de maand houden wij een tuin en klusdag. Hierbij maken we met buurtbewoners ook schoon in de wijk. U bent altijd welkom voor een kopje koffie of thee of om mee te helpen. Of voor vragen over de tuin of om plantjes of zaden te brengen of uit te wisselen.

Alle evenementen die door en in ‘t-Otje worden gepromoot respecteren de gezondheidsmaatregelen die het RIVM voorschrijft.

Garden Days

Every first Sunday of the month we hold a garden and maintenance day. We also clean the neighborhood together with local residents. You are always welcome for a cup of coffee or tea, to help out, for questions about the garden, or to bring or exchange plants or seeds.

All events promoted by and in ‘t-Otje respect the health measures dictated by the RIVM.