About admin

Posts by admin:

Ootje Festival 2022

Ootje Festival 2022

Overzicht bands en optredens

(NL)

Zoek geen oppas want op dit festival zijn allerlei leuke dingen te doen voor kinderen. Zoals pizza bakken (13.00 – 15.00), allerlei spelletjes, touwtrekken en sieraden maken. Dus neem je kinderen mee, ga lekker in het gras zitten en geniet terwijl je kinderen touwtrekken.

Dit jaar is de presentatie in handen van Daryl

Daryl Raphaël, hoewel zijn oorsprong in de rivier ligt is hij vaak te vinden in zijn luchtkasteel. Hij is zanger van Allochtoontje Lager, organisator van de monsterlijke Sinterklaas intocht genaamd de Rotterdamse Krampuslauf en schrijver van de Lof der Rotheid, een dichterlijke droom aangaande de sprookjeswereld achter het alledaagse Rotterdam. Daryl dicht, zingt en performed graag grof, fijn, wit, bruin, onversneden, versneden, met of zonder gist maar altijd vol met gluten…

‘Charlois ontmoet Blijdorp met De Blijdorpboys’

De Blijdorpboys bestaan uit een duo: (opgericht in 2015) uit Wim van der Lugt (saxofoon en korte verhalen) en Jan de Bas (poëzie, zang en kleine instrumenten). Ook Willem van der Meyde (saxofoon en klarinet) vormt nu en dan met Jan de Bas een duo.

Tijdens het Ootje Festival spelen we de volgende thema’s (waarschijnlijk volgt een keuze): dieren 1 en dieren 2, liefde 1 en liefde 2 en Dit terzijde.  Dit zijn korte programma’s voor volwassenen. Ze bestaan uit zang/liedjes, zeer korte verhalen, poëzie, taaldialogen met muziek en andere interactie met het publiek. De teksten zijn geschreven door Wim van der Lugt (korte verhalen) en Jan de Bas (overige teksten). De liedjes zijn geschreven door Jan de Bas.

Dinanga

Met Dinanga krijgen we Afrikaanse klanken op het Ootje Festival 2022. Kom luisteren, dansen en genieten op de klanken van Dinanga.

Mishka

Het Mishka-project werd in mei 2022 geïnitieerd door zangeres Teodora Tsvikina in een poging nostalgie en angst het hoofd te bieden. De musici duiken in de onbekende diepten van geïmproviseerde volksmuziek, groots en tegelijkertijd klein, vreemd en onnatuurlijk maar vol speelsheid. Mishka probeert buiten de grenzen van Bulgaarse en Macedonische traditionele volksmelodieën te treden en zekere magische persoonlijke verhalen te vertellen die belangrijk voor de muzikanten zelf zijn en op eigen creatieve wijze in muziek wordt omgezet. Met Philipp Ernsting op drums en Toni Pezzanov op accordeon/bandoneon.

BX MART

Bruno Ferro Xavier da Silva is vooral bekend als bassist, componist, multi instrumentalist en improvisator met acts als Stöma, Ventriloquism, Dr Schnitt, Doodoo’s Coffee, Cantos Deus, Harry Merry & The Must en vele andere projecten. Daarnaast is hij ook beeldend kunstenaar en maakt hij ook deel uit van kunstenaars collectief Kamp Horst. Hij heeft optredens en exposities gedaan in binnen en buitenland en heeft vele albums uitgebracht.

Martin Ruiten is gitarist, componist en audio engineer en heeft diverse albums gemaakt en optredens gedaan met Cheech Wizard, Ploeg, Droppings, Patroness Saint, So On, Breakfast Of Martians, Harry Merry & The Must en een aantal andere projecten. Daarnaast is hij ook actief als graffiti kunstenaar.

Als BX MART spelen ze op het Ootje Festival op zondag 12 juni.

Red Brut

Na haar debuut-LP (KRAAK, 2018) en een reeks tapes en 7-inch, dropt Red Brut haar tweede album, Cloaked Travels. Het is een gezamenlijke release van de Finse labels Ikuisuus en Lal Lal Lal.

In veel opzichten is Cloaked Travels een verbazingwekkende realisatie van waar Red Brut het beste in is: het absurde, het amateuristische en het ruwe in mooie en elegante geluidsstukken kneden. Deze acht ‘songs’, georganiseerd in twee suites, leven tussen abstracte avant-garde en popgevoeligheid. Door te werken met cassettebandjes, versterkt Red Brut de ambigue kwaliteiten van haar geluiden met de warme vervorming en achtergrondruis die typerend zijn voor het medium. De muziek laat de luisteraar aan zichzelf over, gelukkig verloren in kleine universums die vele lagen van schoonheid, ongemak en intimiteit bevatten.

Red Brut heeft op grote schaal shows, tours en festivals gespeeld, zoals Rewire Festival in Den Haag – NL, Tallinn Music Week in Estland, Backslash Festival in Zürich – Zwitserland, Inversia Fest (in samenwerking met Sonic Acts) in Moermansk – Rusland en deed verschillende tours in Europa en Azië.

Huub Prins

Huub Prins is de Nederlandstalige pop-extravaganza alter-ego van Elias Elgersma (bekend van The Homesick en Yuko Yuko). In 2020 bracht de in Groningen gevestigde muzikant zijn eerste albums ‘Buitenspel’ en ‘De Rat’ uit, gekenmerkt door eigenaardige en zelfreflectieve nederpop liedjes over vriendschap en slechte gewoontes. In maart 2022 bracht de markante vocalist zijn album ‘Hoofdpersoon’ uit, geïnspireerd door artiesten als MAM, The The, en Kate Bush.

Festival verkoop: Vinyl, eten, sieraden & kleding

“Hoekboud Vinyl”

Neemt een ​​krat westerse klassieke muziek mee voor €1,00 per stuk. En een paar kratten zullen vinyl bevatten in verschillende stijlen en prijzen.”

Bead Poetry

Op het Ootje Festival is er een kraampje met kralenkettingen van Bead Poetry (@bead_poetry_), een bewoner van ‘t O-tje. Hier kun je handgemaakte kettingen kopen maar zij heeft ook een tafel waaraan kinderen hun eigen sieraden kunnen maken.

BUURTIJS

Wij zijn BUURTIJS, een buurtijsproject met 100% lokale en ethische ingrediënten, verzameld op de fiets, gemaakt door lokale kunstenaars en ijsmakers Honey Jones-Hughes en Antonio de la Hera

Kleding en sieraden

Er is nog een standje met kleding en sieraden

Ootje Festival 2022

Overview bands and performances

(EN)

Don’t look for a babysitter because there are all kinds of fun things for children to do at this festival. Such as baking pizza (13.00 – 15.00), all kinds of games, tug-of-war and making jewelry. So bring your kids, sit on the grass and enjoy while your kids tug-of-war.

This year the presentation is in the hands of Daryl

Daryl Raphaël, although his origin is in the river, he can often be found in his castle in the air. He is singer of Allochtoontje Lager, organizer of the monstrous Sinterklaas entry called the Rotterdam Krampuslauf and author of the Lof der Rotheid, a poetic dream about the fairytale world behind every day Rotterdam. Daryl likes to sing and perform coarse, fine, white, brown, uncut, cut, with or without yeast, but always full of gluten…

‘Charlois ontmoet Blijdorp met De Blijdorpboys’

The Blijdorpboys consist of a duo: (established in 2015) Wim van der Lugt (saxophone and short stories) and Jan de Bas (poetry, singing and small instruments). Willem van der Meyde (saxophone and clarinet) also occasionally forms a duo with Jan de Bas. During the Ootje Festival they play the following themes: animals 1 and animals 2 or/and also: love 1 and love 2 and This aside. These are short programs for adults: songs, very short stories, poetry, language dialogues with music and other interaction. Texts by Wim van der Lugt (short stories) and Jan de Bas (other texts). The songs are written by Jan de Bas.

Mishka

The Mishka project was initiated in May 2022 by singer Teodora Tsvikina in her attempt to confront nostalgia and fear. The musicians delve into the unknown depths of improvised folk music, a land simultaneously vast and narrow, strange and unnatural but full of playfulness. Mishka attempts to go outside the borders of Bulgarian and Macedonian traditional folk tunes and tell certain magical personal stories that are important to the musicians through their creative communication on the set. Featuring Philipp Ernsting on drums and Toni Pezzanov on accordeon/bandoneon.

Dinanga

Dinanga we get African sounds at the Ootje Festival 2022. Come listen, dance and enjoy the sounds of Dinanga.

BX MART

Bruno Ferro Xavier da Silva is best known as a bassist, composer, multi-instrumentalist and improviser with acts such as Stöma, Ventriloquism, Dr Schnitt, Doodoo’s Coffee, Cantos Deus, Harry Merry & The Must and many other projects. He is also a visual artist and is also part of the artists collective Kamp Horst. He has performed and exhibited at home and abroad and has released many albums.

Martin Ruiten is a guitarist, composer and audio engineer and has made several albums and performed with Cheech Wizard, Ploeg, Droppings, Patrones Saint, So On, Breakfast Of Martians, Harry Merry & The Must and a number of other projects. He is also active as a graffiti artist.

As BX MART she will play at the Ootje Festival on Sunday 12 June.

Red Brut

Following her debut LP (KRAAK, 2018) and a string of tapes and 7-inches, Red Brut drops her second album, Cloaked Travels. It is a joined release by the Finnish labels Ikuisuus and Lal Lal Lal.

In many aspects, Cloaked Travels is an amazing realisation of what Red Brut does best: molding the absurd, the amateurish, and the crude into beautiful and elegant sound pieces. These eight “songs”, organised in two suites, dwell between abstract avant-garde and pop sensibility. Working with cassette tapes, Red Brut enhances the ambiguous qualities of her sounds with the warm distortion and background hiss typical of the medium. The music leaves the listener to him- or herself, happily lost in small universes that contain many layers of beauty, discomfort, and intimacy.

Red Brut has played shows, tours and festivals on a wide scale, like Rewire Festival in The Hague – NL, Tallinn Music Week in Estonia, Backslash Festival in Zürich – Switzerland, Inversia Fest (in collaboration with Sonic Acts) in Murmansk – Russia and did several tours in Europe and Asia.

Huub Prins

Huub Prins is the Dutch pop-extravaganza alter-ego of Elias Elgersma (known from The Homesick and Yuko Yuko). In 2020 he released his lo-fi debut album ‘Buitenspel’. After that ‘De Rat’ and ‘Rievier en Buurt’ followed in 2021 and he’s planning to release as many albums possible the rest of his life.

Festival sales: Vinyl, food, jewellery & clothing

“Hoekboud Vinyl”

I’ll bring one crate western classical music for €1,00 each. A few crates will contain vinyl of varying styles and prices.”

Bead Poetry

“There will be a little stand with beaded necklaces by Bead Poetry (@bead_poetry_), an O’tje resident.

She will also organize a table for children to make their own jewelry.

BUURTIJS

We are BUURTIJS, a neighbourhood ice cream project using 100% local and ethical ingredients, collected by bike, made by local artists and ice cream makers Honey Jones-Hughes and Antonio de la Hera

Clothing and jewellery

There is another booth with clothes and jewellery

Project ‘O’ – South Explorer 2022

PROJECT ‘O’

(NL)

Tijdens de South Explorer

‘O’ is een tentoonstelling die laat zien hoe vanzelfsprekend een natuurlijke omgeving tot beeldende abstractie kan leiden en hoe vanzelfsprekend abstractie weer opgenomen kan worden door een natuurlijke omgeving. De tentoonstelling zal te zien zijn in de tuin van Stichting ’t O-tje en in Projectruimte Attent. Een samenwerking zal aangegaan worden met de omliggende basisscholen om de leerlingen kennis te laten maken met kunst. Ze krijgen een rondleiding langs het gemaakte werk.

Naar aanleiding van deze rondleiding gaan de kinderen ook een kunstwerk maken onder leiding van kunstenraars uit o.a. ’t O-tje. Dit werk zal gepresenteerd worden in de buitenruimte (de tuin) of in Projectruimte Attent. Familie, vrienden en belangstellenden kunnen dit werk bekijken gedurende een tijdsbestek van een maand.

De opening zal tijdens de South Explorer zijn. Workshops en open werkruimte van maandag 28 maart t/m 24 april. Opening in het weekend tijdens de South Explorer, vrijdagavond, zaterdag & zondag 8 t/m 10 april van 13.00 – 17.00 uur. Van 11 t/m 24 april zal de tentoonstelling nog te zien zijn op afspraak en in de weekenden.

De tentoonstelling toont de volgende kunstenaars:
o Film: Michaela Lakova, Amy Pickles en Bérénice Staiger met Sophie Pauwels
o Jitka Andréa
o Jazmin Charalambous
o Felix Mohr
o Elco Verschoof
o Lucienne van Leijen
o Bérénice Staiger

WORKSHOPS:

De balans heroverwegen
Artiesten: Finding the Wild (Jazmin Charalambous en Felix Mohr)
Attent, Struitenweg 54 Charlouis, Rotterdam
06 april woensdag, 14:00-16:00 (of doe mee wanneer je kunt)

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan onze workshop, die de relatie tussen mens en dier heroverweegt. Tijdens de workshop help je ons met het maken van ons kunstwerk door een vogelvoermengsel te maken dat zal worden gebruikt om een kapotte stoel te repareren die we uit de Maas hebben opgevist. We draaien het afgedankte object op zijn kop en geven vogels de prioriteit om hier te zitten en te eten.

Vogels houden van energierijke vetballen, die ze alle calorieën geven die ze nodig hebben om koude dagen en nachten door te komen. In de workshop mengen we restjes kaas, rozijnen, noten, kruimels en zaden met vet om de zitting van de hangstoel te gieten.

Heb je een van deze overgebleven ingrediënten? Breng ze mee! Alle leeftijden zijn welkom om deel te nemen en we zien u graag daar.

De bijen en hun vrienden
Kunstenaar: Berenice Staiger
zaterdag 9 april van 14:00-16:00 uur
voor kinderen tussen 4 en 12 jaar oud en volwassenen.

Eerst gaan we samen alle kunstwerken van de tentoonstelling gekijken.
In de tuin gaan we op onderzoek of we bijen kunnen zien.
We kijken naar hoe de bijen vliegen en wat voor geluid zij maken.
Naar welke plekken vliegen de bijen? Welke bloemen bezoeken bijen?
Zijn op de bloemen nog andere insecten te vinden?

Op een groot papier gaan we met z’n allen een kunstwerk maken over 
bijen, bloemen en alle vrienden van de bijen. Verschillende materialen 
staan klaar, verf en kwasten,krijtjes en potloden.

PROJECT ‘O’

(EN)

During South Explorer

‘O’ is an exhibition that shows how naturally a natural environment can lead to visual abstraction and how naturally abstraction can be taken up again by a natural environment. The exhibition will be on display in the garden of Stichting ‘t O-tje and in Projectruimte Attent. A collaboration will be entered into with the surrounding primary schools to introduce the students to art. They are given a tour of the work made.

As a result of this tour, the children will also create a work of art under the guidance of artists from ’t O-tje, among others. This work will be presented in the outdoor area (the garden) or in Projectruimte Attent. Family, friends and interested parties can view this work for a period of one month.

The opening will be during the South Explorer. Workshops and open workspace from Monday 28 March to 24 April. Weekend opening during the South Explorer, Friday Night, Saturday & Sunday 8 to 10 April from 13.00 – 17.00 hrs. The exhibition will still be on view from 11 to 24 April by appointment and on weekends.

The exhibition showcases the following artists:
o Film: Michaela Lakova, Amy Pickles en Bérénice Staiger met Sophie Pauwels
o Jitka Andréa
o Jazmin Charalambous
o Felix Mohr
o Elco Verschoof
o Lucienne van Leijen
o Bérénice Staiger

WORKSHOPS:

Rethinking the Balance
Artists: Finding the Wild (Jazmin Charalambous and Felix Mohr)
Attent, Struitenweg 54 Charlouis, Rotterdam
April 06 Wednesday, 14:00-16:00 (or join when you can)

You are invited to participate in our workshop, which rethinks the relationship between humans and animals. During the workshop, you will help us create our artwork by making a birdfood mixture that will be used to fix a broken chair that we fished out from the River Maas. We turn the discarded object on its head and give birds the priority to sit and eat here.
Birds love energy-rich fat balls, which give them all the calories they need to get through cold days and nights. In the workshop, we will mix leftover cheese, raisins, nuts, crumbs, and seeds with fat to cast the seat of the hanging chair.
Do you have any of these leftover ingredients? Bring them along!
All ages are welcome to participate, and we look forward to seeing you there.

The bees and their friends
Artist: Berenice Staiger
Saturday 9 April from 14:00-16:00 for children between 4 and 12 years old and adults.

First we will look at all the works of art in the exhibition together. In the garden we will investigate whether we can see bees. We look at how the bees fly and what sound they make. Where do the bees fly to? Which flowers do bees visit? Are there other insects on the flowers?

On a large paper we are all going to make a work of art about bees, flowers and all the friends of the bees. Different materials are available, paint and brushes, crayons and pencils.

Groot Atelier Rotterdam

Groot Atelier Rotterdam

NL

Waar: Project space Attent

Wanneer: 25 en 26 September 2021

In deze Coronatijd is het voor kunstenaars extra moeilijk om hun werk te presenteren. Vaak zijn tentoonstellingen afgelast of uitgesteld en blijft het publiek weg. Dit weekend stelt kunstliefhebbers en verzamelaars in de gelegenheid om kunst te zien van meer dan 300 kunstenaars verspreid over 40 locaties. Het zijn veelal oude schoolgebouwen waardoor het voor bezoekers mogelijk is om voldoende afstand te bewaren. Elk complex heeft hygiënische voorzieningen getroffen voor de veiligheid voor alle aanwezigen.

Rotterdam heeft een traditie met dit soort ateliercomplexen: Kunst & Complex werd opgericht in 1981 en Foundation B.a.d. in 1987. Nog steeds wordt gezocht naar ateliers: sinds vijf jaar zitten ruim veertig kunstenaars en ontwerpers anti-kraak aan de Vondelweg.

Groot Rotterdams Atelier Weekend ontdekken met een kunstgids.

Ga mee met één van de zes gratis kunstrondleidingen in verschillende wijken op zaterdag 25 en zondag 26 september. In ruim een uur fiets je onder begeleiding van een kunstgids een unieke route die je samen hebt afgestemd: meer schilderkunst of juist iets meer experimenteel, je kunt je natuurlijk ook laten verrassen. Een geweldige manier om je snel te oriënteren en te inspireren. Aanmelden ter plekke op startlocaties. Maximaal 4 personen per tour, op eigen fiets.

Lees meer:

https://www.grootrotterdamsatelierweekend.nl/

ENG

Where: Project space Attent

When: 25 and 26 September 2021

In this Corona time, it is extra difficult for artists to present their work. Exhibitions are often cancelled or postponed and the public stays away. This weekend allows art lovers and collectors to see art by more than 300 artists across 40 locations. They are often old school buildings, which makes it possible for visitors to keep sufficient distance. Every complex has hygienic provisions for the safety of all those present.

Rotterdam has a tradition with this type of studio complex: Kunst & Complex was founded in 1981 and Foundation B.a.d. in 1987. Studios are still being sought: more than forty artists and designers have been anti-squatting on Vondelweg for the past five years.

Discover Groot Rotterdams Atelier Weekend with an art guide.

Join one of the six free art tours in different neighborhoods on Saturday 25 and Sunday 26 September. In just over an hour you will cycle a unique route under the guidance of an art guide that you have coordinated together: more painting or something more experimental, of course you can also be surprised. A great way to quickly orientate and inspire. Register on the spot at starting locations. Maximum 4 people per tour, on your own bike.

Read more in:

https://www.grootrotterdamsatelierweekend.nl/

Zomerprogramma/Summer program in ‘t O-tje

Zomerprogramma/

Summer program in ‘t O-tje

25 juli

Geraldo Rosales Sextet muziek Salsa & Latin swingende muziek/ salsa & latin swing music

Tijd: 14.00 – 15.00 & 16.00 – 17.00

31 juli

Cantos Deus – Religieuze no wave muziek/  Religious no wave music

Tijd: 16.00 uur

1 augustus

Eathouse – kookprogramma/ Cooking show

Tijd: tba

15 augustus

Una bella – La Bulla, muziek en dans/ music and dance

Tijd: 19.00 uur

22 augustus

Geraldo Rosales Sextet muziek Salsa & Latin swingende muziek/ salsa & latin swing music

Tijd: 14.00 – 15.00 & 16.00 – 17.00

5 september

Struinen in de Tuinen/ Strolling in the Gardens

Tijd: 12:00 – 17:00 uur

Entree: pay what you can

Info: www.struinenindetuinen.nl

9 september

Dafa Trio   –   crossover & middle eastern & Jazz & Balkan

Tijd: 20.00 uur

Iedere eerste zondag van de maand / Every first Sunday of the month

Tuindagen/Garden Days

Info: https://hetotje.nl/2021/05/14/garden-days/

Garden Days

Tuindagen

Iedere eerste zondag van de maand houden wij een tuin en klusdag. Hierbij maken we met buurtbewoners ook schoon in de wijk. U bent altijd welkom voor een kopje koffie of thee of om mee te helpen. Of voor vragen over de tuin of om plantjes of zaden te brengen of uit te wisselen.

Alle evenementen die door en in ‘t-Otje worden gepromoot respecteren de gezondheidsmaatregelen die het RIVM voorschrijft.

Garden Days

Every first Sunday of the month we hold a garden and maintenance day. We also clean the neighborhood together with local residents. You are always welcome for a cup of coffee or tea, to help out, for questions about the garden, or to bring or exchange plants or seeds.

All events promoted by and in ‘t-Otje respect the health measures dictated by the RIVM.

CULTUREEL FESTIVAL OOTJE FESTIVAL 2021

OOTJE FESTIVAL 2021

• NL (english below)

Het Ootje Charlois Cultureel Festival is een onderdeel van het Stadsprogramma Host City Rotterdam, Eurovision Song Contest 2021 georganiseerdoor het Ootje Festival.

Vermaak met hoofdletter V, op de typische manier zoals Ootje Festival dit organiseert. Kunstenaars en Muzikanten presenteren zich en treden op voor het Stadsprogramma van het ESC 2021, gepresenteerd door uw host Bas Andréa.

Het geheel is een bonte mengeling maar wat alle optredens met elkaar gemeen hebben is een creatieve kracht die dwars door alle nationaliteiten en culturen heen loopt.

Zo presenteren wij Alicja een zangeres die uitbaatster van een lokaal café is en tevens deel heeft nam aan de finale van “The voice of Polania” in Brussel. Maar ook Gonçalo Almeida, een internationaal zeer hoog aangeschreven bassist die gewoon bij ons om de hoek woont. Dan niet te vergeten Daryl Grootfaam met zijn “Krampuslauf,” een hedendaagse Rotterdamse herinterpretatie van een Oud-Europese paganistische traditie met daarnaast vele andere artiesten. 

Via de QR code kom je op ons FB event

ARTIESTEN ZIJN: 

DEEL 1 

17 mei – 20.00 uur
Alicja
Magnus LaMange
Harry Merry
Link: https://bit.ly/3y7am6u DEEL 2 
19 mei – 20.00 uur
Hydra Ensemble
Magnus LaMange
De Kralingers
Link: https://bit.ly/3uOehD1 


DEEL 3 
21 mei – 20.00 uur
X-enia
Janneke van der Putten
Philipp Ernsting & Tiza Herlec
Link: https://bit.ly/3fkgmjx 

Mogelijk gemaakt door Havenbedrijf Rotterdam. 
openuptorotterdam.eu/stadsprogramma

CULTURAL FESTIVAL OOTJE FESTIVAL 2021

• EN

As part of the Stadsprogramma Host City Rotterdam, Eurovision Song Contest 2021 organised by Ootje Festival we present the Ootje Charlois Cultural Festival.

Otje Festival has been organizing various cultural activities in its garden and in the Attent project space for several years. We mainly focus on the local alternative but accessible circuit.

Entertainment with a capital E, in the typical way that Ootje Festival organizes. Artists and Musicians present themselves and perform for the ESC 2021 City Program, presented by your host Bas Andréa.

The whole is a colourful mixture of frenzy and craftsmanship. What all performances have in common is a creative force that cuts across all nationalities and cultures.

We present Alicja, a singer who is the manager of a local café and who also participated in the final of “The voice of Polania” in Brussels. But also Gonçalo Almeida, an internationally highly regarded bass player who lives just around the corner from us. Not to forget Daryl Grootfaam with his “Krampuslauf,” a contemporary Rotterdam reinterpretation of an Old European pagan tradition along with many other artists.

Within the framework of the ESC 2021, the performances have been filmed and broadcast. You can see them in the links on the left.

You can access our FB event via the QR code

ARTISTS: 

PART 1 

17 may – 20.00 hour
Alicja
Magnus LaMange
Harry Merry
Link: https://bit.ly/3y7am6u

PART 2 
19 may – 20.00 hour
Hydra Ensemble
Magnus LaMange
De Kralingers
Link: https://bit.ly/3uOehD1

PART 3 
21 may – 20.00 hour
X-enia
Janneke van der Putten
Philipp Ernsting & Tiza Herlec
Link: https://bit.ly/3fkgmjx

Made possible by the Port of Rotterdam Authority. 
openuptorotterdam.eu/stadsprogramma

Trompetten van de Apocalypse

31 mei, 20h

Locatie: Attent Project space

Een avond vol openbaringen met:
De vrijwillige brandweer van de Apocalypse

Lezing: Prof W. Kugelblitz

Trompetstuk: “De Aankondiging”

Lieder: Dhr. Wanneer

Singer/Songwriter: Dhr Tabernac

Performance kunstenaar: Dhr van As

Tussen de bedrijven: Infractuotism fines raisonné

meer info: FB event pagina

Verborgen in ´t O-tje (25 & 26 mei)


Dit weekend is er een bake sell, er wordt Rotterdamse honing verkocht, zaden en planten swap, rondleiding in de tuin en het kunstproject met workshop Garden Portfolio over en met de planten uit ´t O-tje.

Alle planten worden onder begeleiding van kunstenaars getekend, geknipt en geplakt. Iedereen kan meedoen, we maken een O-tje planten portfolio. De kunstenaars voegen alles samen tot een mooi geheel. 

Op beide dagen van 12.00 – 14.00 wat voor de één, een verlaat ontbijt zal zijn, en voor de ander een lunch. Voor € 3,50 euro krijg je een lekkere brunch met een kakel vers kip vriendelijk ei.

Project Portofolio

  • Zaden en planten ruil. Kom je plant of zaadjes uit je tuin ruilen of neem iets mee
  • Honing en info bijen
  • Huisgemaakt gebak, Bake sell van mini-quiches, scones en chocodate-bananen broodjes en rabarber taart
  • Koffie en thee bar 
  • Brunch 12.00-14.00 uur €  3,50
  • Kinderspelen buiten
  • Film Microcosmos alle leeftijden over het leven van insecten! Met goed weer in het gras!!! (zaterdag en-of zondag 20.00, alle leeftijden)

Zaterdag en Zondag bent u welkom in Projectruimte Attent en de tuinen van Stichting ´t O-tje.Vorig jaar werden meer dan 100 planten herkend en geregistreerd in onze tuin door tuinexpert Joost. Dit jaar wil onze community deze planten op creatieve manieren documenteren. Garden Portfolio is een lopend project met als doel de diversiteit van de O-tje-tuin te erkennen en te omarmen door het te documenteren door de inwoners en bezoekers. Het materiaal dat tijdens dit proces is gemaakt, kan worden gezien als een portfolio van O-tje dat zowel de plaats als de creativiteit van de inwoners vertegenwoordigt. Elke mediatekening, schilderij, foto, video, sculptuur, geluid, tekst of misschien een taart kan worden gebruikt. De eerste resultaten van dit proces zullen worden getoond in Attent tijdens ‘Verborgen in het O-tje’ op 25 en 26 mei. Voeg uw eigen bijdrage aan onze collectie toe, kom langs en doe mee met onze registratie dmv tekenen, plakken of anderzijds. 

Maak je eigen huis

Op 15/12 gaan wij in Attent (Struitenweg 54, 3082 WX Rotterdam) een poppenhuis bouwen voor alle kinderen in de buurt. Met deze Poppenhuis Knutselworkshop willen wij kinderen enthousiast maken voor een studie of baan in de architectuur en interieur door met hen van afval (recycling) een Poppenhuis te bouwen waarbij wij hen kennis laten maken met architectuur, vormgeving, bouwkunde, recycling en creativiteit.
Door Vrouwendag Rotterdam.
Kinderen bouwen hun eigen huis.