Ootje Charlois Cultureel Festival 2021

NL

Muziek en performance optredens vanuit de tuinen van Stichting ’t O-tje zijn online te zien op 17, 19 en 21 mei. 

Ootje Festival organiseert al meerdere jaren diverse culturele activiteiten in haar binnentuin en in projectruimte Attent. Hierbij richten wij ons vooral op het lokale alternatieve maar toegankelijke circuit. 

Vermaak met hoofdletter V, op de typische manier zoals Ootje Festival dit organiseert. Kunstenaars en Muzikanten presenteren zich en treden op voor het Stadsprogramma van het ESC 2021, gepresenteerd door uw host Bas Andréa.

Het geheel is een bonte mengeling van het uitzinnige en vakmanschap. Wat alle optredens met elkaar gemeen hebben is een creatieve kracht die dwars door alle nationaliteiten en culturen heen loopt.

Voor meer informatie en het programma ga naar de volledige informatiepagina.

DEEL 1 17 mei – 20.00 uur https://bit.ly/3y7am6u

DEEL 2 19 mei – 20.00 uur https://bit.ly/3uOehD1 

DEEL 3 21 mei – 20.00 uur https://bit.ly/3fkgmjx 

EN

Music and performances from the gardens of Foundation ‘t O-tje , online on 17, 19 and 21 May.

Ootje Festival has been organizing various cultural activities in its garden and in the Attent project space for several years. We mainly focus on the local alternative but accessible circuit.

Entertainment with a capital E, in the typical way that Ootje Festival organizes. Artists and Musicians present themselves and perform for the ESC 2021 City Program, presented by your host Bas Andréa.

The whole is a colorful mixture of frenzy and craftsmanship. What all performances have in common is a creative force that cuts across all nationalities and cultures.

For more information and the program go to the full information page.

PART 1 17 may – 20.00 uur https://bit.ly/3y7am6u

PART 2 19 may – 20.00 uur https://bit.ly/3uOehD1 

PART 3 21 may – 20.00 uur https://bit.ly/3fkgmjx 

Vorige edities/ previous editions: 

2020