kunst

Groot Atelier Rotterdam

Groot Atelier Rotterdam

NL

Waar: Project space Attent

Wanneer: 25 en 26 September 2021

In deze Coronatijd is het voor kunstenaars extra moeilijk om hun werk te presenteren. Vaak zijn tentoonstellingen afgelast of uitgesteld en blijft het publiek weg. Dit weekend stelt kunstliefhebbers en verzamelaars in de gelegenheid om kunst te zien van meer dan 300 kunstenaars verspreid over 40 locaties. Het zijn veelal oude schoolgebouwen waardoor het voor bezoekers mogelijk is om voldoende afstand te bewaren. Elk complex heeft hygiënische voorzieningen getroffen voor de veiligheid voor alle aanwezigen.

Rotterdam heeft een traditie met dit soort ateliercomplexen: Kunst & Complex werd opgericht in 1981 en Foundation B.a.d. in 1987. Nog steeds wordt gezocht naar ateliers: sinds vijf jaar zitten ruim veertig kunstenaars en ontwerpers anti-kraak aan de Vondelweg.

Groot Rotterdams Atelier Weekend ontdekken met een kunstgids.

Ga mee met één van de zes gratis kunstrondleidingen in verschillende wijken op zaterdag 25 en zondag 26 september. In ruim een uur fiets je onder begeleiding van een kunstgids een unieke route die je samen hebt afgestemd: meer schilderkunst of juist iets meer experimenteel, je kunt je natuurlijk ook laten verrassen. Een geweldige manier om je snel te oriënteren en te inspireren. Aanmelden ter plekke op startlocaties. Maximaal 4 personen per tour, op eigen fiets.

Lees meer:

https://www.grootrotterdamsatelierweekend.nl/

ENG

Where: Project space Attent

When: 25 and 26 September 2021

In this Corona time, it is extra difficult for artists to present their work. Exhibitions are often cancelled or postponed and the public stays away. This weekend allows art lovers and collectors to see art by more than 300 artists across 40 locations. They are often old school buildings, which makes it possible for visitors to keep sufficient distance. Every complex has hygienic provisions for the safety of all those present.

Rotterdam has a tradition with this type of studio complex: Kunst & Complex was founded in 1981 and Foundation B.a.d. in 1987. Studios are still being sought: more than forty artists and designers have been anti-squatting on Vondelweg for the past five years.

Discover Groot Rotterdams Atelier Weekend with an art guide.

Join one of the six free art tours in different neighborhoods on Saturday 25 and Sunday 26 September. In just over an hour you will cycle a unique route under the guidance of an art guide that you have coordinated together: more painting or something more experimental, of course you can also be surprised. A great way to quickly orientate and inspire. Register on the spot at starting locations. Maximum 4 people per tour, on your own bike.

Read more in:

https://www.grootrotterdamsatelierweekend.nl/

Filming/Filmen MAUS in ‘t O-tje

Filming/Filmen MAUS in ‘t O-tje

There Will Be Film chose ‘t O-tje’s garden on a warm Summer night to film a scene from their forthcoming fiction series MAUS. Jiska Bazuin was very kind to casually answer some questions about this filming night and to share some of their photographer Jeroen Bronckers’ pictures with us. We cannot thank them enough.

Don’t forget to follow the project at www.therewillbefilm.com and on instagram @therewillbefilm.

O-tje: If you don’t mind I would love to ask a couple of questions, nothing big.

Jiska Bazuin: Many thanks for your kind e-mail! It’s nice to hear from you.

OT: Can you please tell us a bit about the film you are shooting?

JB: The fiction series is written and directed by Chris de Krijger and Sven Peetoom. In a total of six episodes, a 17-year-old named Maus (played by Walt Klink, known from the videoclip ‘Smoorverliefd’ by Snelle) falls asleep on the train, wakes up at the Central Station and finds out the first morning train leaves hours later. He then decides to follow a mysterious girl, like a moth drawn to the light, deeper and deeper into the night. From a cinema setting in the Tram depot in Hillegersberg to the surreal cellars of Cinerama, from a balcony rave at Het O’tje to the Natuurhistorisch Museum at night; every episode breathes the creativity and adaptability of the Rotterdam nocturnal animals. Maus finds out what the night has in store: love, temptation, friendships and art.


OT: Why did you decide to shoot a couple of scenes here at ‘t Otje? What was the experience like?

JB: Chris and Sven had already written the script and we were already making plans for the production and shooting period, but then corona happened, so we were forced to think of alternative ways for Maus to discover the city nightlife. Because you couldn’t (still can’t) go to a discotheque to party with your friends, people started throwing balcony parties or raves. We decided to combine the two and were looking for a location in Rotterdam where this would be possible. As Anne is a friend of Chris and we sort-of knew Het O’tje, we decided to ask her, to see if it would be possible to check it out and use it in the series. We simply loved the garden and the red balconies on both sides, so we decided to go for it! It was an amazing experience. During the day (when it was super hot) we built up the set and had a bbq with the crew. When it started to get dark, we started shooting and everything came together; the lights, the people, the atmosphere. It was magical!

OT: When will it premiere and where can we see it?

JB: The web/tv series will be broadcasted from November 15 to December 20 on OPEN Rotterdam. Furthermore, we also want to make it a mid length film, but I can’t tell you when and where that will premiere just yet.

Volksmuziek met Niek Hilkmann en Simon Mulder

Volksmuziek met Niek Hilkmann en Simon Mulder

Wanneer: 23 augustus tussen 15:00uur en 18:00uur

Waar: Attent, Struitenweg 54

Toegang: gratis

Vanmiddag dus tussen plus minus 15u en 18u een kleine muziekmiddag in Attent met Niek Hilkmann (NL pop) en Simon Mulder (oude Nederlandse cabaretliedjes).

We beginnen niet stip om 15u en het programma duurt ook niet drie uur. Wel gratis toegang. Als het kan is het in de kas (ingang dan niet bij Attent maar de andere kant van het blok, als je het niet kan vinden loop even rond het blok waar Attent aan vast zit)

Uiteraard gratis toegang.

Groot Rotterdams Atelier Weekend

Groot Rotterdams Atelier Weekend

Waar: Attent

Wanneer: zaterdag 26 en zondag 27 september 11:00-17:00uur

Tijdens het Groot Rotterdams Atelier Weekend zetten 39 ateliercomplexen in Rotterdam hun deuren open op zaterdag 26 en zondag 27 september, van 11.00-17.00 uur.

In deze Coronatijd is het voor kunstenaars extra moeilijk om hun werk te presenteren. Vaak zijn tentoonstellingen afgelast of uitgesteld en blijft het publiek weg. Dit weekend stelt kunstliefhebbers en verzamelaars in de gelegenheid om kunst te zien van meer dan 270 kunstenaars.

Het volledige programma wordt binnenkort bekend gemaakt op hun website. Helaas, it is nog niet online.

South Explorer – ’t O-tje

Ingang

Zaterdag 20 juni en zondag 21 juni 2020

13.00 uur – 17.00 uur

Check southexplorer.nl for time schedule performances

Ervaar kunst, cultuur en live muziek. Vanaf Struitenweg 54 betreedt u de prachtige tuin en verlaat deze aan de achterzijde aan Bakkerstraat. Afstand houden is geen probleem en u ziet meteen het werk van kunstenaars die wonen en werken in Stichting ‘t O-tje. Met take away O-tje bar met lekkers, en een muzikale performance. De etalage van Attent is non-stop te bezichtigen. Deelnemende kunstenaars zijn Jitka Andrea, Marloes van Dijk, Helen Anna Flanagan , Elco Verschoof, Jacco Weener, live muziek door Gonçalo Almeida.

Gonçalo Almeida

Zaterdag & zondag, live muziek 15.00 uur

‘t O-tje presenteert twee concerten van dubbelbassist-componist Gonçalo Almeida, die tevens curator is van Sunday Solos Series in de Attent-projectruimte, een serie gewijd aan avontuurlijke experimentele en geïmproviseerde muziek.

In het Nieuwe Nu – Jitka Andréa

Ruimtelijk werk.

Gebruik makend van het nieuwe nu, de 1,5 meter afstand en de buitenruimte is er, speciaal voor dit weekend, een werk gecreëerd. Jitka Andréa werkt veelal met architectonische vormen en ruimtes.

www.jitka-andrea.kunstinzicht.nl

Marloes van Dijk

Mash-up – Helen Anna Flanagan

Drie geprinte glas panelen

Elco Verschoof

Tekeningen gemaakt in het Zuiderpark.

De castratie van Origenes – Jacco Weener

Schilderij

www.jaccoweener.nl

Speciaal voor deze editie worden er door Diana, een bewoonster uit Charlois, SOUTH EXPLORER mondkapjes gemaakt in de kleuren geel en grijs. Deze zijn te koop voor € 5 bij Stichting ’t O-tje en de locaties aangegeven met het icoontje. De opbrengst zal worden besteed aan de volgende SE editie. SPECIAAL ook omdat SOUTH EXPLORER onderdeel is van het tweejaarlijks kunstfestival CHARLOIS SPECIAAL. Check voor meer informatie over alle evenementen en projecten van dit kunstfestival: charloisspeciaal.nl

De meeste locaties zijn geopend op zaterdag en zondag van 13.00 tot 18.00 uur. Op vrijdagavond is er een concert in de Oude Kerk. Check de tijdtabel en de informatie per locatie in deze poster. Op de website www.southexplorer.nl of op de facebookpagina www.facebook.com/southexplorerrotterdam vind je uitgebreide en actuele informatie per locatie.

South Explorer – Foundation ’t O-tje

20 Saturday June and 21 June 2020

13.00 hr – 17.00 hr

southexplorer.nl

Jitka Andrea, Marloes van Dijk, Helen Anna Flanagan , Elco Verschoof, Jacco Weener, live muziek door Gonçalo Almeida.

Experience art, culture and live music at ‘t Otje. From Struitenweg 54 you enter the beautiful garden and exit the other side at Bakkerstraat. Keeping distance is no problem and you see the work of artists living and working in the ‘t O-tje Foundation. There is a take-away Otje bar with goodies, and musical performance. The window of Attent can be visited non-stop. Live music Gonçalo Almeida.

Gonçalo Almeida

Saturday & Sunday live Music 15.00 hr

Ootje  will present two concerts  by doublebassist composer Gonçalo Almeida, whom have been the curator of Sunday Solos Series at our  Attent project room, a series dedicated to adventurous experimental and improvised music. 

In the New Now – Jitka Andréa

Using the new now, using the 1,5 meter distance and the outdoor space, a work has been created  especially fort his weekend. Jitka Andréa often works with aerchitectural forms and spaces.

www.jitka-andrea.kunstinzicht.nl

Marloes van Dijk

Mash-up – Helen Anna Flanagan

Three screen-printed glass panels

Elco Verschoof

South Park  drawings

The castration of Origenes – Jacco Weener

Painting

www.jaccoweener.nl

Especially for this edition, Diana, a resident of Charlois, makes SOUTH EXPLORER masks in the colors yellow and gray. These are for sale for € 5 at Stichting ‘t O-tje and the locations indicated with the icon. The proceeds will be spent on the next SE edition. SPECIAL also because SOUTH EXPLORER is part of the biennial art festival CHARLOIS SPECIAL. Check for more information about all events and projects of this art festival: charloisspeciaal.nl

Most locations are open on Saturdays and Sundays from 1 PM to 6 PM. On Friday evening there is a concert in the Oude Kerk. Check the timetable and information per location in this poster. On the website www.southexplorer.nl or on the facebook page www.facebook.com/southexplorerrotterdam you will find extensive and current information per location.