De tuin & De Kas

De Binnentuin
Deze tuin is omsloten en privé maar wordt ook gebruikt bij exposities, kunstprojecten en activiteiten.

The Courtyard
This garden is enclosed and private but is also used for exhibitions, art projects and activities.

De Kas
De Kas kan afgesloten worden van de middentuin en opengesteld worden voor projecten in de wijk. In de daarbij behorende tuin worden lessen gegeven aan kinderen uit de wijk en wordt de mogelijkheid gegeven aan bewoners en omwonenden om een eigen moestuintje te bewerken.

The Greenhouse
The Greenhouse can be closed off from the garden in center courtyard and be open to projects in the district. In the corresponding garden, lessons are given to children from the neighbourhood and the possibility is given to residents and neighbours to maintain their own vegetable garden.