Over

Stichting ‘t O-tje
Sinds maart 2015 staat de stichting ‘t O-tje op eigen benen. De bewoners van de woonblokken aan de Nieuwenhoornstraat 133–143, Verboomstraat 174–184 en de Struitenweg 54 hebben het beheer over de besloten tuinen en de daarbij behorende ruimtes. ‘t O-tje is a non-profit organisatie die als doel heeft de leef omgeving van ‘t Otje en te verbeteren en de artistieke ontwikkeling van de kunstenaars zichtbaar te maken.

Foundation ‘t O-tje
Since March 2015, is the foundation ‘t O-tje independent. Residents of the housing blocks on the Nieuwenhoornstraat 133-143, Verboomstraat 174-184 and Struitenweg 54, have control over the private gardens and the related areas. ‘t O-tje is a nonprofit organisation whose goal is to improve the living environment of ‘t O-tje and to show the artistic development of the artists.