Ootje Festival 2022

Ootje Festival 2022

Overzicht bands en optredens

(NL)

Zoek geen oppas want op dit festival zijn allerlei leuke dingen te doen voor kinderen. Zoals pizza bakken (13.00 – 15.00), allerlei spelletjes, touwtrekken en sieraden maken. Dus neem je kinderen mee, ga lekker in het gras zitten en geniet terwijl je kinderen touwtrekken.

Dit jaar is de presentatie in handen van Daryl

Daryl Raphaël, hoewel zijn oorsprong in de rivier ligt is hij vaak te vinden in zijn luchtkasteel. Hij is zanger van Allochtoontje Lager, organisator van de monsterlijke Sinterklaas intocht genaamd de Rotterdamse Krampuslauf en schrijver van de Lof der Rotheid, een dichterlijke droom aangaande de sprookjeswereld achter het alledaagse Rotterdam. Daryl dicht, zingt en performed graag grof, fijn, wit, bruin, onversneden, versneden, met of zonder gist maar altijd vol met gluten…

‘Charlois ontmoet Blijdorp met De Blijdorpboys’

De Blijdorpboys bestaan uit een duo: (opgericht in 2015) uit Wim van der Lugt (saxofoon en korte verhalen) en Jan de Bas (poëzie, zang en kleine instrumenten). Ook Willem van der Meyde (saxofoon en klarinet) vormt nu en dan met Jan de Bas een duo.

Tijdens het Ootje Festival spelen we de volgende thema’s (waarschijnlijk volgt een keuze): dieren 1 en dieren 2, liefde 1 en liefde 2 en Dit terzijde.  Dit zijn korte programma’s voor volwassenen. Ze bestaan uit zang/liedjes, zeer korte verhalen, poëzie, taaldialogen met muziek en andere interactie met het publiek. De teksten zijn geschreven door Wim van der Lugt (korte verhalen) en Jan de Bas (overige teksten). De liedjes zijn geschreven door Jan de Bas.

Dinanga

Met Dinanga krijgen we Afrikaanse klanken op het Ootje Festival 2022. Kom luisteren, dansen en genieten op de klanken van Dinanga.

Mishka

Het Mishka-project werd in mei 2022 geïnitieerd door zangeres Teodora Tsvikina in een poging nostalgie en angst het hoofd te bieden. De musici duiken in de onbekende diepten van geïmproviseerde volksmuziek, groots en tegelijkertijd klein, vreemd en onnatuurlijk maar vol speelsheid. Mishka probeert buiten de grenzen van Bulgaarse en Macedonische traditionele volksmelodieën te treden en zekere magische persoonlijke verhalen te vertellen die belangrijk voor de muzikanten zelf zijn en op eigen creatieve wijze in muziek wordt omgezet. Met Philipp Ernsting op drums en Toni Pezzanov op accordeon/bandoneon.

BX MART

Bruno Ferro Xavier da Silva is vooral bekend als bassist, componist, multi instrumentalist en improvisator met acts als Stöma, Ventriloquism, Dr Schnitt, Doodoo’s Coffee, Cantos Deus, Harry Merry & The Must en vele andere projecten. Daarnaast is hij ook beeldend kunstenaar en maakt hij ook deel uit van kunstenaars collectief Kamp Horst. Hij heeft optredens en exposities gedaan in binnen en buitenland en heeft vele albums uitgebracht.

Martin Ruiten is gitarist, componist en audio engineer en heeft diverse albums gemaakt en optredens gedaan met Cheech Wizard, Ploeg, Droppings, Patroness Saint, So On, Breakfast Of Martians, Harry Merry & The Must en een aantal andere projecten. Daarnaast is hij ook actief als graffiti kunstenaar.

Als BX MART spelen ze op het Ootje Festival op zondag 12 juni.

Red Brut

Na haar debuut-LP (KRAAK, 2018) en een reeks tapes en 7-inch, dropt Red Brut haar tweede album, Cloaked Travels. Het is een gezamenlijke release van de Finse labels Ikuisuus en Lal Lal Lal.

In veel opzichten is Cloaked Travels een verbazingwekkende realisatie van waar Red Brut het beste in is: het absurde, het amateuristische en het ruwe in mooie en elegante geluidsstukken kneden. Deze acht ‘songs’, georganiseerd in twee suites, leven tussen abstracte avant-garde en popgevoeligheid. Door te werken met cassettebandjes, versterkt Red Brut de ambigue kwaliteiten van haar geluiden met de warme vervorming en achtergrondruis die typerend zijn voor het medium. De muziek laat de luisteraar aan zichzelf over, gelukkig verloren in kleine universums die vele lagen van schoonheid, ongemak en intimiteit bevatten.

Red Brut heeft op grote schaal shows, tours en festivals gespeeld, zoals Rewire Festival in Den Haag – NL, Tallinn Music Week in Estland, Backslash Festival in Zürich – Zwitserland, Inversia Fest (in samenwerking met Sonic Acts) in Moermansk – Rusland en deed verschillende tours in Europa en Azië.

Huub Prins

Huub Prins is de Nederlandstalige pop-extravaganza alter-ego van Elias Elgersma (bekend van The Homesick en Yuko Yuko). In 2020 bracht de in Groningen gevestigde muzikant zijn eerste albums ‘Buitenspel’ en ‘De Rat’ uit, gekenmerkt door eigenaardige en zelfreflectieve nederpop liedjes over vriendschap en slechte gewoontes. In maart 2022 bracht de markante vocalist zijn album ‘Hoofdpersoon’ uit, geïnspireerd door artiesten als MAM, The The, en Kate Bush.

Festival verkoop: Vinyl, eten, sieraden & kleding

“Hoekboud Vinyl”

Neemt een ​​krat westerse klassieke muziek mee voor €1,00 per stuk. En een paar kratten zullen vinyl bevatten in verschillende stijlen en prijzen.”

Bead Poetry

Op het Ootje Festival is er een kraampje met kralenkettingen van Bead Poetry (@bead_poetry_), een bewoner van ‘t O-tje. Hier kun je handgemaakte kettingen kopen maar zij heeft ook een tafel waaraan kinderen hun eigen sieraden kunnen maken.

BUURTIJS

Wij zijn BUURTIJS, een buurtijsproject met 100% lokale en ethische ingrediënten, verzameld op de fiets, gemaakt door lokale kunstenaars en ijsmakers Honey Jones-Hughes en Antonio de la Hera

Kleding en sieraden

Er is nog een standje met kleding en sieraden

Ootje Festival 2022

Overview bands and performances

(EN)

Don’t look for a babysitter because there are all kinds of fun things for children to do at this festival. Such as baking pizza (13.00 – 15.00), all kinds of games, tug-of-war and making jewelry. So bring your kids, sit on the grass and enjoy while your kids tug-of-war.

This year the presentation is in the hands of Daryl

Daryl Raphaël, although his origin is in the river, he can often be found in his castle in the air. He is singer of Allochtoontje Lager, organizer of the monstrous Sinterklaas entry called the Rotterdam Krampuslauf and author of the Lof der Rotheid, a poetic dream about the fairytale world behind every day Rotterdam. Daryl likes to sing and perform coarse, fine, white, brown, uncut, cut, with or without yeast, but always full of gluten…

‘Charlois ontmoet Blijdorp met De Blijdorpboys’

The Blijdorpboys consist of a duo: (established in 2015) Wim van der Lugt (saxophone and short stories) and Jan de Bas (poetry, singing and small instruments). Willem van der Meyde (saxophone and clarinet) also occasionally forms a duo with Jan de Bas. During the Ootje Festival they play the following themes: animals 1 and animals 2 or/and also: love 1 and love 2 and This aside. These are short programs for adults: songs, very short stories, poetry, language dialogues with music and other interaction. Texts by Wim van der Lugt (short stories) and Jan de Bas (other texts). The songs are written by Jan de Bas.

Mishka

The Mishka project was initiated in May 2022 by singer Teodora Tsvikina in her attempt to confront nostalgia and fear. The musicians delve into the unknown depths of improvised folk music, a land simultaneously vast and narrow, strange and unnatural but full of playfulness. Mishka attempts to go outside the borders of Bulgarian and Macedonian traditional folk tunes and tell certain magical personal stories that are important to the musicians through their creative communication on the set. Featuring Philipp Ernsting on drums and Toni Pezzanov on accordeon/bandoneon.

Dinanga

Dinanga we get African sounds at the Ootje Festival 2022. Come listen, dance and enjoy the sounds of Dinanga.

BX MART

Bruno Ferro Xavier da Silva is best known as a bassist, composer, multi-instrumentalist and improviser with acts such as Stöma, Ventriloquism, Dr Schnitt, Doodoo’s Coffee, Cantos Deus, Harry Merry & The Must and many other projects. He is also a visual artist and is also part of the artists collective Kamp Horst. He has performed and exhibited at home and abroad and has released many albums.

Martin Ruiten is a guitarist, composer and audio engineer and has made several albums and performed with Cheech Wizard, Ploeg, Droppings, Patrones Saint, So On, Breakfast Of Martians, Harry Merry & The Must and a number of other projects. He is also active as a graffiti artist.

As BX MART she will play at the Ootje Festival on Sunday 12 June.

Red Brut

Following her debut LP (KRAAK, 2018) and a string of tapes and 7-inches, Red Brut drops her second album, Cloaked Travels. It is a joined release by the Finnish labels Ikuisuus and Lal Lal Lal.

In many aspects, Cloaked Travels is an amazing realisation of what Red Brut does best: molding the absurd, the amateurish, and the crude into beautiful and elegant sound pieces. These eight “songs”, organised in two suites, dwell between abstract avant-garde and pop sensibility. Working with cassette tapes, Red Brut enhances the ambiguous qualities of her sounds with the warm distortion and background hiss typical of the medium. The music leaves the listener to him- or herself, happily lost in small universes that contain many layers of beauty, discomfort, and intimacy.

Red Brut has played shows, tours and festivals on a wide scale, like Rewire Festival in The Hague – NL, Tallinn Music Week in Estonia, Backslash Festival in Zürich – Switzerland, Inversia Fest (in collaboration with Sonic Acts) in Murmansk – Russia and did several tours in Europe and Asia.

Huub Prins

Huub Prins is the Dutch pop-extravaganza alter-ego of Elias Elgersma (known from The Homesick and Yuko Yuko). In 2020 he released his lo-fi debut album ‘Buitenspel’. After that ‘De Rat’ and ‘Rievier en Buurt’ followed in 2021 and he’s planning to release as many albums possible the rest of his life.

Festival sales: Vinyl, food, jewellery & clothing

“Hoekboud Vinyl”

I’ll bring one crate western classical music for €1,00 each. A few crates will contain vinyl of varying styles and prices.”

Bead Poetry

“There will be a little stand with beaded necklaces by Bead Poetry (@bead_poetry_), an O’tje resident.

She will also organize a table for children to make their own jewelry.

BUURTIJS

We are BUURTIJS, a neighbourhood ice cream project using 100% local and ethical ingredients, collected by bike, made by local artists and ice cream makers Honey Jones-Hughes and Antonio de la Hera

Clothing and jewellery

There is another booth with clothes and jewellery